• Polietilen yoğunluk ve kimyasal özellikleri baz alınarak çeşitli kategorilerde sınıflanır.
  • Plastik levhada kullanılan PE çeşitleri aşağıdaki gibidir ;
  • HDPE – Yüksek Yoğunluklu PE
  • MDPE – Orta Yoğunluklu PE
  • LDPE –Düşük Yoğunluklu PE